Det er et mål at styrke det pædagogiske personales didaktiske kompetencer i arbejdet med krop, motorik, bevægelse og sanser.

Kompetenceudvikling af det professionelle personale (lærere og pædagoger) har en positiv og motiverende indvirkning på miljøet omkring udvikling af børns lyst til bevægelse.

Denne handleplan for bevægelse i folkeskoler og dagtilbud i Skive Kommune skal blandt andet være med til:

  • at alle blandt det pædagogiske personale føler sig kompetente til at inddrage krop, motorik, bevægelse og sanser i det daglige arbejde.

  • at der er dynamiske læringsmiljøer i skolen/i dagtilbuddet: Krop, motorik, bevægelse og sanser indgår som en naturlig del af undervisningen i skolen og i hverdagen i dagtilbuddet.

  • at personalet er i stand til at motivere alle børn til bevægelse uanset børnenes socioøkonomisk status, køn og etnicitet.

 

Publiceret 14-10-2019