Velkommen til handleplanen "Bevægelse i leg og læring".

Kravet om mere bevægelse i skole og dagtilbud fremgår i såvel folkeskolereformen som i læreplanstemaerne for dagtilbud.

Hjemmesiden her er Skive Kommunes handleplan på området og er dermed ment som et understøttende tiltag for en hverdag med mere bevægelse.

På hjemmesiden findes, ud over en bred definition på bevægelse, inspiration til lærere og pædagoger, råd til hjemmet/forældre, fritidstilbud m.m.

Gå på jagt, og lad dig inspirere.

 

Publiceret 14-10-2019