Sundhedsplejen har fokus på sundhed, trivsel og udvikling. Sundhedsplejen guider forældrene i at understøtte også den motoriske udvikling bl.a. i forbindelse med de hjemmebesøg, alle familier med små børn tilbydes.

Når børnene starter i skole får alle børn lavet en motorisk screening af sundhedsplejersken i forbindelse med indskolingsundersøgelsen i 0. klasse.

Sundhedsplejersken kan samarbejde med forældrene, lægen og fysio- og ergoterapeuterne i PPR, når et barn har brug for en ekstra hånd for at udvikle sig optimalt.

Sundhedsplejerskerne ser alle børn indtil 8 mdr. og igen i skolealderen. Forældre er altid velkomne til at kontakte Sundhedsplejen, hvis de er i tvivl om deres barn trives og/ eller udvikler sig, som det skal, eller der er udfordringer med f.eks. mad og søvn, som er vigtige forudsætninger for en god udvikling.

Sundhedsplejen kan kontaktes via Sundhedsvejen, som er et sikkert system. Se link nedenfor.

Hvis du ikke kan se dit barn her efter login med dit nemID: kontakt Sundhedsplejen. Se link nedenfor.

 

Publiceret 14-10-2019