I Skive Kommune er vi optaget af at bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde.

SkiveDNA er en platform for "Åben Skole" og er en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet.

Forløbene på SkiveDNA er lavet af lærere og pædagoger i Skive Kommune, som i en periode var købt fri fra deres daglige arbejde. Forløbene lægger op til besøg hos lokale samarbejdspartnere, lokale naturområder eller til at arbejde med lokale handleplaner. Til hvert forløb er knyttet mål fra Forenklede Fælles Mål.

 

Publiceret 14-10-2019