I Skive Kommune er der fra august 2019 mulighed for at gå i en idrætsklasse på 7. årgang, hvor eleverne kan kombinere deres idræt og skole. 

Idrætsklasserne er placeret på Aajærskolen. Idrætsklasserne er samlingspunkt for de yngste idrætstalenter i Skive Kommune. Her klæder vi morgendagens stjerner på til fremtiden.

I Kommunens skolevæsen er der tradition for en fin balancering mellem det almene og det mere specifikke. Den almene dannelse er en stor del af enhver skoles profil, men der er også plads til skoler med forskellig profil og plads til at dyrke talentet. Talent skal forstås bredt, og dyrkelsen heraf skal ses som en ret til at lade den enkelte blive den bedste udgave af sig selv. Idrætsklasser vil løfte nogle spirende talenter; men ikke miste det almene.

 

Historikken:

  • Skive Kommune og Skive Idrætssamvirke var i foråret 2017 i dialog med Team Danmark omkring mulighederne for at indgå en elitekommuneaftale med det formål at styrke eliteidrætten i Skive Kommune. En elitekommuneaftale strækker sig over fire år og indeholder tre overordnede indsatser:  Koordination af elitearbejdet i Kommunen gennem en elitekoordinator. Samarbejde mellem folkeskole og idrætsforeninger om idrætsklasser i udskolingen. Opkvalificering af trænere og videndeling på tværs af klubber til gavn for både elite og bredde. 
  • Der er pr. 1. august 2018 tiltrådt elitekoordinator Mike Daniel Isaksen.

 

 

 

Publiceret 14-10-2019