I et spændende læringsmiljø i dagtilbuddet eller skolen er der et godt og afstemt samspil mellem det at møde barnet/eleven, hvor det er i sin udvikling, omgivelsernes muligheder, og den leg, aktivitet eller undervisning, som er planlagt eller opstår spontant. Pædagogens eller lærerens dømmekraft er vigtig for at skabe et godt og udviklende læringsmiljø og undervisningsmiljø for barnet eller børnegruppen/klassen. Børnefællesskabet har stor betydning for det enkeltes barns trivsel, mod, ihærdighed og motivation.  Man skal føles sig tryg og godt tilpas for at turde prøve nyt.

Når I i jeres dagtilbud eller på jeres skole ønsker, at bevægelse i leg og læring er en naturlig del af hverdagen, kan I derfor rette blikket mod flere faktorer:

De fysiske rammers muligheder (eller begrænsninger), fagprofessionelles kompetencer, værdier og holdninger, årsplaner, daglig planlægning, jer selv som rollemodeller, samarbejdet med forældrene, arbejdet med at indtage børneperspektivet osv.

På dagtilbudsområdet vil det fremgå af de enkelte institutioners pædagogiske læreplan, hvordan der konkret arbejdes med bevægelse i alle hverdagens læringsmiljøer.

På skolernes hjemmesider vil I kunne læse om....

Publiceret 14-10-2019