Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn under 1 år:

Børn under et år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Gennem bevægelse lærer de også deres krop at kende. Derfor er det vigtigt at give barnet mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen.

  • Lad barnet ligge så meget som muligt på maven, når det er vågent
  • Sørg for, at barnet bevæger sig på forskellige måder i løbet af dagen
  • Sørg for, at barnet kan bevæge sig frit mest muligt

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn 1 - 4 år:

Børn mellem et og fire år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger deres krop og bevægelser til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Gennem bevægelse lærer de også deres krop at kende. Derfor er det vigtigt at give barnet mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen.

  • Sørg for, at barnet er aktivt på forskellige måder i løbet af dagen
  • Sørg for, at barnet kan bevæge sig frit mest muligt
  • Begræns mængden af skærmtid

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn 5-17 år:

  • Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter.
  • Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.
  • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.

Publiceret 14-10-2019