I traditionel undervisning sidder eleverne ofte stille på deres stol og enten lytter til læreren eller arbejder selvstændigt ved bordet. I den situation får barnet ikke ret mange forskellige sansepåvirkninger til kroppen i modsætning til læreren (eller den elev, der er ”på”), som har mulighed for at gå rundt, løbende skifte stilling, klappe i hænderne, skrive på tavlen, tale med varieret stemmestyrke, lytte, dele materialer ud og så videre. Sansepåvirkninger som i høj grad er med til at fastholde opmærksomheden på det, der foregår i undervisningen. Når sansepåvirkninger bliver for ens, er der en risiko for, at vi bliver mindre engageret og opmærksomme.

Bevægelse handler ikke kun om at få pulsen op, men er i lige så høj grad et fokus på krop og sanser. I Skive Kommune vil vi, at bevægelse i skolen skal bruges med mening og når det giver mening:

MED mening vil sige, at det fx er læring, der er for øje: hentediktat, stratego osv. Det er altså med læringsmål i fokus og med bevægelse som understøttelse.

Andre gange er det knap så planlagt, men mere fordi det GIVER mening at få pulsen op eller ned (bevægelse er mange ting), og her er det måske de mere impulsive mind breaks, der viser sig nyttige. Bevægelse, når det giver mening skal gerne lade eleverne op med ny energi.

Alle fagpersoner omkring eleven tager ansvar. Det betyder ikke, at der nødvendigvis skal planlægges bevægelse ind i al undervisning. Det betyder, at man som team omkring eleverne gør det til et fælles mind set og en fælles opgave at sørge for, at eleverne dagligt får lavet bevægelse MED mening, og når det GIVER mening.

 Hvordan opgaven gribes, er op til den enkelte skole. Også her skal det give mening. På SkiveDNA er der samlet en masse inspiration til fri afbenyttelse

Publiceret 14-10-2019