Det er et mål, at personalet inddrager krop, motorik, bevægelse og sanser i skole og dagtilbud - både formelt og uformelt.

Bevægelse er vigtigt, fordi fysisk aktivitet, som en del af undervisningen/dagtilbuddets hverdag, har vist sig at fremme blandt andet læringen, koncentrationsevnen, sprogudvikling, evnen til at fortolke og tænke abstrakt.

Hjemmesiden er en handleplan for bevægelse i folkeskoler og dagtilbud i Skive Kommune og skal blandt andet være med til:

  • at læringsmiljøet understøtter, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så de bliver fortrolige med kroppen, kropslige fornemmelser, kroppens funktioner og mangfoldige bevægelsesmuligheder.

  • at læringsmiljøet understøtter, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mangfoldige måder at bruge kroppen på.

  • at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed og på den måde styrke deres forudsætninger for at udvikle sig.

  • at krop og bevægelse ikke kun er en fysiologisk, men også en sanselig adgang til verden. Bevægelse baner veje for at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen.

  • at sikre opmærksomhed på organisering af læringsmiljøer (både ift. tid, rum og pædagogik), som tilgodeser krop, motorik, bevægelse og sanser.

  • at der etableres samarbejde og partnerskaber mellem relevante aktører i Skive Kommune eks. skoler, dagtilbud, foreninger, uddannelsesinstitutioner og forvaltning.

Publiceret 14-10-2019