Kroppen er bindeled mellem hjernen og omverden. Det er igennem kroppen, vi skaber kontakt og relation til andre mennesker. Det er med kroppen, vi handler og udtrykker os. Man kan sige, at kroppen er vores talerør til omverden. Barnet skal tilegne sig kropskendskab og kropsbevidsthed, så barnet kan mestre hverdagens udfordringer.

Bevægelse styrker motorikken, skærper vågenhed og opmærksomhed og spreder glæde. Et barn med et veludviklet kendskab til kroppens funktioner og som har lært sig selv godt at kende, har et godt udgangspunkt til løbende at tilegne sig ny erfaring og ny viden.

Autoriseret ergoterapeut, med speciale i børn, Connie Nissen skriver:

"Fysisk tæt kontakt

De fleste børn nyder at have tæt kontakt med andre børn og voksne. De kan holde i hånd, sidde tæt og accepterer at blive vasket. De søger nye udfordringer og skelner mellem velkendte omgivelser og nye forhold. Mange børn er i stand til at afstemme fysisk kontakt efter omstændighederne, og deres adfærd og leg skifter mellem at være voldsom og forsigtig.

Andre børn trækker sig helt væk fra fysisk kontakt og reagerer med afvisning. De bryder sig ikke om bestemte materialer (tøj, mad, legetøj) og viser ubehag ved uventet berøring. Hårvask, tandbørstning og at holde i hånd kan for nogle børn være meget ubehagelig."

Publiceret 14-10-2019