Skive Kommune har tre idrætskoordinatorer som samarbejder på tværs af kommunens skoledistrikter. Dette betyder, at der i dag er i alt 32 idrætsarrangementer pr. år fordelt over 3. - 8. klassetrin. Disse stævner er med til at danne netværk for lærerne, og eleverne mødes på tværs af skolerne, så der dannes venskabelige bånd og bekendtskaber, der kan være en gevinst senere i ungdomslivet.

Mange børn er allerede en del af idrætslivet, men for de foreningsløse og inaktive børn, kan stævnerne være en øjenåbner for- og adgang til idræts- og foreningslivet. Under mottoet ”lige børn leger bedst” gennemføres stævnerne med fokus på relationer, fællesskaber, bevægelsesglæde og succesoplevelser børnene imellem.

Idrætskoordinatorernes arbejde har udover stævneafvikling ligeså haft fokus på idrætslærernes efteruddannelse, hvor en lokal udgave af ”Idrætslærernes Forum” har været en del af denne efteruddannelse. Stævnemulighederne har ligeså været en rettesnor for lærernes årsplan og dermed også de tilsvarende målbeskrivelser for den daglige idrætsundervisning.

Etableringen af idrætskoordinatorfunktionen i Skive kommune har bevirket, at der er skabt partnerskaber mellem de lokale idrætsforeninger og lærerne ved de enkelte skoler. Ved de større idrætssamlinger har netop foreningslivet bidraget på en meget positiv måde. Især foreningernes seniormedlemmer har gjort en stor indsats for at understøtte skoleidrætten.

Publiceret 14-10-2019