Der er indgået et samarbejde med AtiB, hvor skoleområdet kan benytte sig af en pulje på i alt 72 timer.

Der er ligeledes også fuld adgang til IT-platformen www.atib.dk via UNI Login og fri adgang til A-Sports idebank

AtiB har lavet en folder, der beskriver, hvad timerne kan bruges til. Du kan læse den gennem linket nedenfor.

Samarbejdet med AtiB kalder vi "HVA’ MED ET ”SKUB I GANG” ARRANGEMENT - Det er et tilbud om en håndsrækning til udvikling af "Bevægelse i leg og læring" og dermed et tilbud om en håndsrækning til udvikling af de 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen.

ATiB kan tilbyde en dedikeret fagkompetent makker til en time, hvor fokus er på det første inspirerende “skub i gang” arrangement. I et samarbejde med den enkelte lærer eller team kan AtiB vi bringe energi og idéer til at afvikle tre til fire aktiviteter sammen med eleverne. Aktiviteter, der kan forbinde fag og bevægelse, fx som det er muligt i indlæringen af de 120 mest hyppige ord.

Træningsaktiviteter og gentagelsesprocedurer i alle fag kan med fordel kombineres med bevægelse for at opnå viden og færdigheder for alle elever.

AtiB er et bidrag og en sparring til den lærer, der ønsker at udvide både sit og klassens repertoire i relevante bevægelsesskabeloner, der kan bruges igen og igen med små ændringer og tilpasninger året igennem.

Udover det fagfaglige udbytte kan høstes en social gevinst. Med de udvalgte bevægelsesaktiviteter kan man ofte øge og styrke trivsel og inklusion på klassebasis samtidig med, at den enkelte elev bliver motiveret til at lære.

Både “brain breaks” og faglige bevægelsesaktiviteter kan fungere som boostere for koncentration, motivation og læringsparathed.

Uanset fag kan både den enkelte lærer eller et årgangsteam ønske et besøg og/eller en “skub i gang” - time. AtiB møder forberedt med 3-4 aktiviteter, der prøver at tilgodese de ønsker af fagfaglig karakter, som I på forhånd formidler ved at krydse af og tilbagesende til ATiB/A-Sport.

I tillæg til den aktive “workplace” kan AtiB afsætte et kvarter til at vise og give referencer til idebank og læringsportal for at finde nye og flere aktiviteter. Både elever og lærere kan gå på jagt for at finde lettilgængelige materialer og lege, der mange steder allerede er formidlet praktisk og kropsligt i animationer og bevægelsesvideoer.

Ligeledes er det muligt, at I kan ønske at bruge et afsluttende kvarter til fælles refleksioner over, hvordan den aktive “workplace” kan vedligeholdes året igennem, og hvordan man kan genbruge skabeloner til andre fag og temaer.

 

Publiceret 14-10-2019