Hvis du har behov for sparring, råd eller vejledning i forhold til krop, sanser og bevægelse, kan du tage kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, hvor der er ansat fysio- og ergoterapeuter.

Fysio- og ergoterapeuter har en særlig viden omkring kroppens funktioner, motorisk udvikling og sansernes betydning for barnet udvikling og trivsel.

Fysio- og ergoterapeuterne har fokus på sammenhæng mellem barnets evne til at bearbejde sanseindtryk og barnets forudsætninger for at kunne planlægge og udføre en aktivitet hensigtsmæssigt - f.eks. at kunne tilpasse kroppens bevægelser til at kunne hælde mælk i et glas og drikke det uden at spilde, kunne regulere sig fra en vild leg til stillesiddende aktivitet eller at kunne bevæge sig rundt i rummet uden af støde ind i møbler eller andre børn.

Fysio- og ergoterapeuterne kan give sparring til, hvordan du kan tilrettelægge hverdagens gøremål/aktiviteter, så alle børn får de bedste betingelser for at være aktiv deltagende i både fællesskabet og egne aktiviteter. 

Fysio- og ergoterapeuterne arbejder tæt sammen med de andre faggrupper på PPR og kommer jævnligt på konsulentbesøg i dagpleje, daginstitutioner og skolens indskoling, hvor vi sammen med dagplejere, pædagoger og lærere kan drøfte forskellige udfordringer. 

Sundhedsplejen, dagplejen og daginstitutioner kan også  i samarbejde med forældrene lave en skriftlig henvendelse til PPR (samarbejdskontrakt - se under PPR på Skive.dk). 

 

Publiceret 14-10-2019