I Skive Kommune arbejdes der efter behov med TrasMo, der er et observationsredskab, der kan anvendes af pædagoger i daginstitutioner. 

TrasMo er et redskab, der er udviklet med det formål at fremme en tidlig, målrettet indsats i forbindelse med det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og dagpleje, til forældresamtaler og i det tværfaglige samarbejde. Materialet er udviklet til børn i alderen 2- 5 år, men kan også bruges til kommende skolebørn.

I TrasMo sættes motorisk udvikling og sanseintegration ind i et aktivitets- og deltagelsesperspektiv. Formålet med redskabet er at bidrage til at identificere børns ressourcer og vanskeligheder med henblik på tidlig indsats.

TrasMo beskriver aktiviteter, der er typiske for børn i de forskellige aldersgrupper inden for 8 forskellige områder : personlige færdigheder, daglige færdigheder, leg, regulering af sanseindtryk, grovmotorik, finmotorik, tegnefærdigheder og boldfærdigheder.

TrasMo modellen er et cirkelskema. Du kan læse mere om materialet i linket.

 

 

Publiceret 14-10-2019