I Skive Kommune har vi fokus på tidlig og systematisk opsporing i forhold til trivsel, udvikling, sundhed og læring. Trivsel er et bredt begreb, der også dækker over, hvordan barnet har det med sin krop, bruger sin krop, sanser verden med sin krop og lærer med sin krop.

Forskning viser, at en ensartet, simpel, struktureret og systematisk opmærksom på trivsel sikrer, at der sættes  gang i handling/indsats cirka halvandet år tidligere end ellers. Alle dagtilbud  screener derfor alle børns trivsel fire gange om året i Rambølls system "Hjernen og hjertet".

Det er helt normalt, at trivsel kan svinge og variere. Tidlig indsats betyder dog også, at det er aftalt med alle dagtilbud, at såfremt et barn, en måned efter vurdering, stadig ikke er i optimal trivsel, så vil forældrene blive indkaldt til en dialog, hvor det drøftes, hvordan både dagtilbud og hjemmet bedst mulig kan støtte barnet i sin udvikling.   

 

Publiceret 14-10-2019