Hvert skoleår udgives et'  fælles kursuskatalog for alle skoler og dagtilbud. Lærere og pædagoger har her mulighed for at deltage i relevante kurser sammen med kollegaer fra andre dagtilbud eller skoler. 

Der vil typisk være forskellige kurser, der relaterer til at skabe mere bevægelse i hverdagen i vores dagtilbud og skoler.

Uddrag fra kursuskataloget 2020-2021:

Bevægelse i Leg og Læring 3-7 år.

Undervisere er Dorte Thorsen, børnefysioterapeut og Lone Stigaard Kammer, børneergoterapeut

En indføring i praktiske hverdagseksempler, små lege og fif til, hvordan vi som voksne kan styrke og hjælp børnene med at sanse, bruge kroppen og blive bevidste om, hvordan det samspil kan være med til at gøre bør-nene og de voksne mere robuste. Herigennem støttes børnene til at kunne regulere deres nervesystem hensigtsmæssigt i samspil med andre. Med kroppen som udgangspunkt vil der være fokus på sansernes betydning og det før-sproglige område, mestring af hverdagsmotorik, rammernes betydning for læringsmiljøet, graduering af aktiviteter, selvregulering og samregulering ud fra et helhedsorienteret kropsperspektiv.

 

Publiceret 30-06-2020