Børnehaven i Oddense Børneunivers, Troldehusene, Roslev Børnehave, Børnegården Durup og Fursund Børnehus har efter eget ønske valgt at have en stærk profil med bevægelse og blev i 2015 DGI-certificerede børnehaver. Oddense Børneunivers har valgt gencertificering de efterfølgende år.

At blive DGI certificeret børnehave betyder, at den samlede personalegruppe skal gennemgå et certificeringsforløb, der klæder børnehavens medarbejdere på til at gøre idræt, leg og bevægelse til en integreret del af hverdagen. 

Personalet lærer at bruge fysisk aktivitet som et redskab til at skabe øget trivsel, et effektivt læringsmiljø og stærke sociale fællesskaber. Personalet lærer, hvordan idræt, leg og bevægelse udvikler børns sociale, motoriske og kognitive kompetencer og får inspiration til at planlægge og gennemføre konkrete bevægelsesaktiviteter.

Forløbet tager afsæt i udarbejdelsen af en fælles bevægelsesstrategi for institutionen. Bevægelsesstrategien udstikker retningen for, hvordan institutionen vil arbejde med leg, idræt og bevægelse i fremtiden og danner fundament for en konkret handleplan. Handleplanen omfatter konkrete tiltag og aktiviteter og fungerer som et redskab, der sikrer implementering og forankring af projektet i hverdagen.

Forløbet er en proces, der strækker sig over cirka et år og involverer hele personalegruppen. Selve undervisningsmodulerne bliver afholdt i løbet af det første halve år. Hvert modul varer tre timer og bliver afholdt i institutionen. Herefter følger en arbejdsperiode, hvor viden, teori, aktiviteter og værktøjer skal stå sin prøve i praksis.

Publiceret 14-10-2019