Der er indgået et samarbejde med AtiB, hvor dagtilbudsområdet kan benytte sig af en pulje på i alt 72 timer.

Der er ligeledes også fuld adgang til IT-platformen www.atib.dk via UNI Login og fri adgang til A-Sports idebank

AtiB har lavet en folder, der beskriver, hvad timerne kan bruges til. Du kan læse den gennem linket nedenfor.

De 72 timer skal ses som en inspiration til pædagoger og pædagogmedhjælpere, hvor hensigten er at fortsætte og udbygge bevægelsesaktiviteter med børnene - hver dag.

Samarbejdet med AtiB kan foregå på flere måder:

  • Besøg i ældstebørnsgruppen, mellembørnsgruppen eller yngstebørnsgruppen, hvor børnene leger og lærer samtidig med, at de voksne deltager som aktive deltagere
  • Besøg til et personalemøde, hvor personalet leger, afprøver aktiviteter, erfarer, vidensdeler, er innovative. Hvor de voksne reflekterer og får fælles sprog omkring fx motorik eller bevægelse i hverdagen sammen
  • Besøg hvor der sættes fokus på i særlige nyerhvervede produkter eller rekvisitter, som man gerne vil have i spil.

Publiceret 14-10-2019