Skive Kommune og Ungdomsskolen Skive har etableret en stilling som fritidsmentor med henblik på at styrke unge i et meningsfyldt fritidsliv. Fritidsmentor vil hjælpe og støtte unge til at komme i gang med en fritidsaktivitet. Det kunne f.eks. være musik, idræt eller kreative fag.

Det er et tilbud til unge mellem 6 og 18 år, som har økonomiske, sociale, sundhedsmæssige eller kulturelle udfordringer og forhold, som forhindrer den unge i at deltage i et fritidstilbud.

Der skal skabes en rød tråd for såvel ressourcestærke som ressourcesvage unge til den forebyggende indsats i kommunen og videre ind i et stærkt og velfungerende foreningsliv.

Fritidsmentor er også koordinator for Skolesport i Skive Kommune, som alle skoler i Skive Kommune har. Her etableres og vedligeholdes forbindelsen mellem skole, forening og elev, så flere børn deltager i idrætslivet.

Fritidsmentor har desuden tæt kontakt og samarbejde til SSP, Elitekoordinatoren, Bevæg dig for livet og Skive Idrætssamvirke.

Kontingent

Skive Kommune giver støtte til unge, som gerne vil deltage i fritidsaktiviteter på lige fod med andre, men som af forskellige grunde ikke selv kan betale. Det gælder støtte til alle typer foreningsaktiviteter lige fra boldspil til kreative fag. Bare det foregår i en forening.

 Kontingentstøtte gives til unge i alderen 6 til og med 17 år. Baggrunden for tildelingen af støtte er økonomiske, sociale eller sundhedsmæssige udfordringer.

Læs mere i linket "Fritidspas".

Tøjdepot:

På Ungdomsskolen Skive findes et tøjdepot med sports- og fritidstøj. Tøjet er såvel brugt som nyt. Man kan henvende sig til fritidsmentor evt. gennem sagsbehandlere, lærer, pædagog eller fritidsvejledere, hvis man vil benytte tilbuddet.

 

Publiceret 14-10-2019