I Skive Kommune er alle medarbejdere på skoler og i dagtilbud introduceret til den professionelle Læringscirkel PLC og arbejder i Professionelle Lærings Fællesskaber (PLF). Det er oplagt at finde PLC-pladen frem, når I ønsker en forandring / udvikling af jeres praksis og læringsmiljø.

Praksisudvikling starter oftest med en nysgerrighed på praksis: enten ens egen praksis, børnene, aktiviteten/undervisningen eller rammerne. Indsamling af dokumentation kan have mange former: børnenes/elevernes udsagn om aktiviteten eller undervisningen, egne iagttagelser af børnene/elevernes engagement og energiniveau eller måske en kollega, eller lederen, der beriger med en iagttagelse.

Hvis du ønsker udvikling af praksis/læringsmiljøet, men ikke umiddelbart kan se dit "næste skridt", kan du inddrage den Pædagogisk Læringscirkel (PLC) som et redskab/en samarbejdsform til at komme videre med en ny handling, der giver dig ny data til din praksisudvikling.

Praksis udvikles bedst i refleksion med andre, der er en del af din praksis. Det er oplagt at bringe din PLC i spil i dit team/dit  Pædagogiske Lærings Fællesskab (PLF).

Temaet kan måske være:

  • Eleverne virker trætte efter kort tids undervisning
  • Der er meget uro omkring måltidet 
  • Klasseværelset er ikke egent til store bevægelser, men jeg ønsker mere bevægelse i min undervisning
  • Det er oftest kun cyklerne, der bruges til bevægelse på legepladsen

God arbejdslyst med at være nysgerrig på dit pædagogiske læringsmiljø:-)

 

 

Publiceret 14-10-2019