Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer. 

Sansemotorisk udvikling og samspil er tæt forbundet med hinanden. Helt fra fødslen gør barnet sig positive erfaringer med at bruge egen krop. Det er altafgørende for barnet at de voksne omkring det møder barnet med engagement og forståelse, da det er i tæt relation til de nære voksne, barnet tilegner sig viden og kendskab til sig selv.

Udvikling af barnets sensoriske systemer og tilegnelse af motoriske færdigheder er afhængig af stimulering fra omgivelserne og de nære voksne. Barnet skal fristes, stimuleres og udfordres for at udvikle sig. De voksne skal finde balancen mellem hverken at hjælpe barnet for meget eller give for lidt hjælp og omsorg, men hjælpe tilpas, så barnet oplever, at det selv kan. Hver gang barnet motiveres til at gøre tingene selv sættes der gang i hjernens udvikling. Hverdagen er fyldt af små situationer, hvor barnet kan være aktiv deltagende og på den måde opnå erfaring og glæde ved at gøre tingene selv.

Sensoriske informationer er input til hjernens bearbejdning af det, som sker, og motorisk aktivitet er resultatet (output). De voksne skal motivere barnet til at være nysgerrig og aktiv, da barnets drivkraft kommer af den indre motivation, hvor barnet føler glæde og engagement ved at deltage.

Den primære opgave i vores dagtilbud er at sikre trivsel og udvikling for alle børn. Dagplejere og pædagoger skal have kendskab til sansernes betydning for barnets udvikling, så stimulering sker løbende i barnets hverdag. Målet er, at alle børn oplever glæde ved at bruge egen krop og er nysgerrige på at være aktive i hverdagens aktiviteter (kravle op på stolen, tage strømpen på, spise selv, løbe efter bolden, klappe begejstret i hænderne…). Barnet skal have mange sansemæssige og kropslige oplevelser, være ihærdig for selv at finde nye løsninger og have et indre drev til at turde og til at ville. På den måde støttes udvikling af barnet selvværd.  

Rammen skal indbyde til, at barnet får mulighed for at udfordre sig selv (tilbyd en stige så barnet kan nå håndvasken, udviklingssvarende legetøj og legeredskaber, om efteråret trille sig i bladene – og kæmpe sig op igen, bevæge sig på ujævnt terræn og meget meget mere). Barnet skal opleve glæden ved at mestre i hverdagen og være i stand til at handle aktiv i løsning af opgaven. Barnet skal udfordres indenfor den nærmeste udviklingszone. Det er ikke motiverende for barnet at møde udfordringer, som enten er for lette eller vanskelige. Barnets motivation og drev vækkes, når barnet netop kan klare opgaven.

Jeg hører og glemmer, jeg ser og husker, jeg gør og lærer….

 

Publiceret 14-10-2019